fbpx

Đại học Ohio (Ohio University) là trường công lập, được thành lập năm 1804 tại Athens, Ohio. Trường có 16,644 sinh viên theo học. Các chuyên ngành được tổ chức giảng dạy trong những trường cao đẳng: khoa học & nghệ thuật; kinh doanh; giáo dục; hội họa; dịch vụ con người & y tế; cao đẳng Honors Tutorial; kỹ thuật & công nghệ; truyền thông; y học nắn xương, cao đẳng University. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo từ xa cũng được cung cấp trong một vài khóa học

Đại học Ohio (Ohio University) là trường công lập, được thành lập năm 1804 tại Athens, Ohio. Trường có 16,644 sinh viên theo học. Các chuyên ngành được tổ chức giảng dạy trong những trường cao đẳng: khoa học & nghệ thuật; kinh doanh; giáo dục; hội họa; dịch vụ con người & y tế; cao đẳng Honors Tutorial; kỹ thuật & công nghệ; truyền thông; y học nắn xương, cao đẳng University. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo từ xa cũng được cung cấp trong một vài khóa học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ohio University

Location: Ohio University, Athens, OH, USAPhone: +1 740-593-1000
Website: http://www.ohio.edu/
Distance: 0 km