fbpx

Nyenrode Business Universiteit

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia HÀ LAN
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Được thành lập năm 1946, Đại Học kinh doanh Nyenrode (Nyenrode Business University) là trường tư thục duy nhất tại Hà Lan. Trường cung cấp phần lớn các khóa học từ kế toán đến quản trị kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau. Hiệp hội MBAs (AMBA), tổ chức Nederlands-Vlaamse NVAO, CEA, VRC đã công nhận chất lượng chương trình đào tạo. Đại học kinh doanh Nyenrode luôn cam kết cung cấp những khóa học chất lượng cao, xếp hạng đầu trong bãngếp hạng giáo dục Châu Âu và toàn cầu,.

Được thành lập năm 1946, Đại Học kinh doanh Nyenrode (Nyenrode Business University) là trường tư thục duy nhất tại Hà Lan. Trường cung cấp phần lớn các khóa học từ kế toán đến quản trị kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau. Hiệp hội MBAs (AMBA), tổ chức Nederlands-Vlaamse NVAO, CEA, VRC đã công nhận chất lượng chương trình đào tạo. Đại học kinh doanh Nyenrode luôn cam kết cung cấp những khóa học chất lượng cao, xếp hạng đầu trong bãngếp hạng giáo dục Châu Âu và toàn cầu,.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Nyenrode Business Universiteit

Location: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg, Breukelen, NetherlandsPhone: +31 346 291 211
Website: http://www.nyenrode.nl/
Distance: 0 km