fbpx
NSCAD University là một trong những trung tâm văn hóa độc lập lâu đời nhất của Canada. Trường được biết đến với chương trình năm học dự bị thử nghiệm. Sau năm học này, sinh viên sẽ tập trung chuyên sâu vào nghệ thuật, thủ công, thiết kế hoặc nghiên cứu lịch sử và phê bình. Chương trình đại học của NSCAD kéo dài bốn năm học, mang đến cho sinh viên cơ hội phát triển kĩ năng và kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể. Hai chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật và Thạc sĩ thiết kế của trường vô cùng danh tiếng. Sinh viên theo học hai ngành này phải đạt 42 tín chỉ cho các môn học bắt buộc ở Xưởng, các môn khai phóng và khoa học cũng như hoàn tất một dự án/luận án sau tốt nghiệp.

 

NSCAD University là một trong những trung tâm văn hóa độc lập lâu đời nhất của Canada. Trường được biết đến với chương trình năm học dự bị thử nghiệm. Sau năm học này, sinh viên sẽ tập trung chuyên sâu vào nghệ thuật, thủ công, thiết kế hoặc nghiên cứu lịch sử và phê bình. Chương trình đại học của NSCAD kéo dài bốn năm học, mang đến cho sinh viên cơ hội phát triển kĩ năng và kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể. Hai chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật và Thạc sĩ thiết kế của trường vô cùng danh tiếng. Sinh viên theo học hai ngành này phải đạt 42 tín chỉ cho các môn học bắt buộc ở Xưởng, các môn khai phóng và khoa học cũng như hoàn tất một dự án/luận án sau tốt nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Atlantic School of Theology

Location: Atlantic School of Theology, Francklyn Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-423-6939
Website: http://www.astheology.ns.ca/
Distance: 2.57 km

Saint Mary's University

Location: Saint Mary's University, Robie Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-420-5400
Website: http://www.smu.ca/
Distance: 2.09 km

University of King's College

Location: University of King's College, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaDistance: 2.14 km

Mount Saint Vincent University

Location: Mount Saint Vincent University, Bedford Highway, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-457-6788
Website: http://www.msvu.ca/
Distance: 6.03 km

NSCAD University

Location: NSCAD University, Duke Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-444-9600
Website: http://nscad.ca/
Distance: 0 km

Dalhousie University

Location: Dalhousie University, South Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-494-2211
Website: http://www.dal.ca/
Distance: 1.99 km