fbpx

Đại Học Bang Novosibirsk là cơ sở giáo dục của Nga, được thành lập năm 1958. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của trường khá đa dạng, chạy dài trên nhiều nhiều lĩnh vực như Cơ khí, Toán, Toán ngẫu nhiên, Kinh tế, Y dược, và Phóng xạ. Hàng năm, có 50.000 sinh viên tốt nghiệp từ trường và nhiều người trong số họ đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín và được công nhận trên toàn cầu

Đại Học Bang Novosibirsk là cơ sở giáo dục của Nga, được thành lập năm 1958. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của trường khá đa dạng, chạy dài trên nhiều nhiều lĩnh vực như Cơ khí, Toán, Toán ngẫu nhiên, Kinh tế, Y dược, và Phóng xạ. Hàng năm, có 50.000 sinh viên tốt nghiệp từ trường và nhiều người trong số họ đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín và được công nhận trên toàn cầu

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Novosibirsk State University

Location: Novosibirsk State University, Novosibirsk, RussiaPhone: +7 383 363-43-33
Website: http://www.nsu.ru/
Distance: 0 km