fbpx
Trường Cao đẳng mới Nottingham là một trường cao đẳng chuyên sâu tại Nottingham. Trong năm 2006/7, trường có khoảng 18.000 sinh viên đăng ký trong các chương trình của mình. Trường có 4 trung tâm trong thành phố – Trung tâm Đông Midlands về Sự xuất sắc trong bán lẻ, Học viện Khách sạn và Phục vụ ăn uống Nottingham, Thời niên thiếu và Xây dựng Đông Midlands. Trường tổ chức các khóa học bắt đầu từ GCSE cho đến trình độ đại học trong các ngành khác nhau. Tất cả các chương trình học thuật đều được tổ chức thông qua 12 trường học tập trực thuộc cao đẳng.

 

Trường Cao đẳng mới Nottingham là một trường cao đẳng chuyên sâu tại Nottingham. Trong năm 2006/7, trường có khoảng 18.000 sinh viên đăng ký trong các chương trình của mình. Trường có 4 trung tâm trong thành phố – Trung tâm Đông Midlands về Sự xuất sắc trong bán lẻ, Học viện Khách sạn và Phục vụ ăn uống Nottingham, Thời niên thiếu và Xây dựng Đông Midlands. Trường tổ chức các khóa học bắt đầu từ GCSE cho đến trình độ đại học trong các ngành khác nhau. Tất cả các chương trình học thuật đều được tổ chức thông qua 12 trường học tập trực thuộc cao đẳng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

ILS English

Location: ILS English, Nottingham, UKPhone: +44 115 969 2424
Website: http://www.ilsenglish.com/
Distance: 2.04 km

Central College Nottingham

Location: Emtec Colleges Limited, Ruddington, Nottingham, UKPhone: +44 115 945 7200
Website: https://www.nottinghamcollege.ac.uk/
Distance: 7.83 km

University of Nottingham

Location: University of Nottingham, Nottingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 115 951 5151
Website: http://www.nottingham.ac.uk/
Distance: 3.81 km

Nottingham Trent University

Location: Nottingham Trent University, Shakespeare Street, Nottingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 115 941 8418
Website: https://www.ntu.ac.uk/
Distance: 0.91 km