fbpx

Norwich University

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học Norwich (Norwich University) là trường sỹ quan tư thục, được thành lập năm 1819 tại Northfield, Vermont. Trường có gần 1,900 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, giấy phép hành nghề sư phạm, 4 chương trình ROTC. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kiến trúc, kế toán, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh & quản lý, nghiên cứu thông tin, sinh học, công nghệ y khao, đào tạo thể thao, kỹ thuật, khoa học trái đất, khoa học xã hội, tư pháp hình sự, nhà văn, giáo dục, nghệ thuật tự do, tâm lý học. Đại học Norwich cũng cấp chứng chỉ cao học về giáo dục

Đại học Norwich (Norwich University) là trường sỹ quan tư thục, được thành lập năm 1819 tại Northfield, Vermont. Trường có gần 1,900 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, giấy phép hành nghề sư phạm, 4 chương trình ROTC. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kiến trúc, kế toán, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh & quản lý, nghiên cứu thông tin, sinh học, công nghệ y khao, đào tạo thể thao, kỹ thuật, khoa học trái đất, khoa học xã hội, tư pháp hình sự, nhà văn, giáo dục, nghệ thuật tự do, tâm lý học. Đại học Norwich cũng cấp chứng chỉ cao học về giáo dục

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Norwich University

Location: 158 Harmon Drive, Northfield, VT 05663, USAPhone: 1 (802) 485-2000
Website: https://www.norwich.edu
Distance: 0 km