fbpx

Đại Học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) thành lập năm 1966, là một trong những trường đại học công lập lớn nhất Na Uy, bao gồm 14 khoa và 70 chuyên ngành. NTNU hiện là nơi theo học của 39.000 sinh viên, trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Nhiều khóa học sau đại học bao gồm Sinh học, Mỹ thuật, Kỹ sư Thiết kế Công nghiệp, Khoa học Tóa, Năng lượng bền vững và Viễn thông được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các nghiên cứu sinh quốc tế có thể được nhận học bổng và hỗ trợ tài chsinh từ NTNU.

Đại Học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) thành lập năm 1966, là một trong những trường đại học công lập lớn nhất Na Uy, bao gồm 14 khoa và 70 chuyên ngành. NTNU hiện là nơi theo học của 39.000 sinh viên, trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Nhiều khóa học sau đại học bao gồm Sinh học, Mỹ thuật, Kỹ sư Thiết kế Công nghiệp, Khoa học Tóa, Năng lượng bền vững và Viễn thông được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các nghiên cứu sinh quốc tế có thể được nhận học bổng và hỗ trợ tài chsinh từ NTNU.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Norwegian University of Science and Technology

Location: Norwegian University of Science and Technology, Teknologivegen, Gjøvik, NorwayPhone: +47 73595000
Website: https://www.ntnu.edu
Distance: 0 km