fbpx

Đại học Northwestern (Northwestern University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1851 tại Evanston, Illinois. Trường có các cơ sở khác tại Chicago và gần 17,000 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Northwestern bao gồm trường y; âm nhạc; quản lý; kỹ thuật & khoa học ứng dụng; báo chí; truyền thông; nghiên cứu thường xuyên; chính sách xã hội & giáo dục; luật; trường Graduate; cao đẳng khoa học & nghệ thuật. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ, bằng chuyên ngành, tiến sỹ.

Đại học Northwestern (Northwestern University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1851 tại Evanston, Illinois. Trường có các cơ sở khác tại Chicago và gần 17,000 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Northwestern bao gồm trường y; âm nhạc; quản lý; kỹ thuật & khoa học ứng dụng; báo chí; truyền thông; nghiên cứu thường xuyên; chính sách xã hội & giáo dục; luật; trường Graduate; cao đẳng khoa học & nghệ thuật. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ, bằng chuyên ngành, tiến sỹ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

North Park University

Location: North Park University, West Foster Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 800-888-6728
Website: http://www.northpark.edu/
Distance: 9.55 km

Northwestern University

Location: Northwestern University, Clark Street, Evanston, IL, USAPhone: +1 847-491-3741
Website: http://www.northwestern.edu/
Distance: 0 km

Loyola University Chicago

Location: Loyola University Chicago, West Sheridan Road, Chicago, IL, USAPhone: 773.274.3000
Website: https://www.luc.edu/
Distance: 6.56 km