fbpx
Đại học Bách khoa Tây Bắc (North-Western Polytechnic University) là học viện giáo dục tư thục tại Fremont, California, được thành lập năm 1984. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ trong các chuyên ngành như kỹ thuật, khoa học máy tính, kỹ thuật hệ thống máy tính, khoa học tự nhiên, toán học, khoa học vật lý, quản trị kinh doanh. Ngoài ra, học viện còn cung cấp chương trình chuyên ngành điện, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản lý doanh nghiệp, phát triển kinh doanh toàn cầu. Khóa học tiến sỹ về kỹ thuật máy tính, quản trị kinh doanh cũng được tổ chức đào tạo

 

Đại học Bách khoa Tây Bắc (North-Western Polytechnic University) là học viện giáo dục tư thục tại Fremont, California, được thành lập năm 1984. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ trong các chuyên ngành như kỹ thuật, khoa học máy tính, kỹ thuật hệ thống máy tính, khoa học tự nhiên, toán học, khoa học vật lý, quản trị kinh doanh. Ngoài ra, học viện còn cung cấp chương trình chuyên ngành điện, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản lý doanh nghiệp, phát triển kinh doanh toàn cầu. Khóa học tiến sỹ về kỹ thuật máy tính, quản trị kinh doanh cũng được tổ chức đào tạo

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

International Technological University

Location: International Technological University, North 1st Street, San Jose, CA, USAPhone: +1 888-488-4968
Website: http://itu.edu/
Distance: 9.9 km

Silicon Valley University

Location: Silicon Valley University, Fortune Drive, San Jose, CA, USAPhone: +1 408-435-8989
Website: http://www.svuca.edu/
Distance: 9.05 km

Northwestern Polytechnic University

Location: Northwestern Polytechnic University, Westinghouse Drive, Fremont, CA, USAPhone: +1 510-592-9688
Website: http://www.npu.edu/
Distance: 0 km