fbpx

Cao đẳng cộng đồng Northwest-Shoals (Northwest-Shoals Community College) là học viện tổng hợp, công lập hệ 2 năm. Trường tổ chức đào tạo bậc Đại Học về dạy nghề, Kỹ Thuật, học thuật, cơ hội học tập suốt đời trong khu vực Tây Bắc Alabama. Cơ sở Phil Campbell được thành lập năm 1963 dưới tên gọi cao đẳng Northwest Alabama (Northwest Alabama State Junior College) nhằm cung cấp cơ hội học tập sau trung học cho công dân các vùng nông thôn thuộc khu vực tây bắc Alabama. Đây là địa điểm rộng 100 mẫu với phong cảnh đẹp, nằm cách 1 dặm về phía tây nam thị trấn Phil Campbell, cơ sở giảng dạy chương trình học thuật & công nghệ ứng dụng, bổ trợ chính quy dành cho sinh viên, dịch vụ cộng đồng

Cao đẳng cộng đồng Northwest-Shoals (Northwest-Shoals Community College) là học viện tổng hợp, công lập hệ 2 năm. Trường tổ chức đào tạo bậc Đại Học về dạy nghề, Kỹ Thuật, học thuật, cơ hội học tập suốt đời trong khu vực Tây Bắc Alabama. Cơ sở Phil Campbell được thành lập năm 1963 dưới tên gọi cao đẳng Northwest Alabama (Northwest Alabama State Junior College) nhằm cung cấp cơ hội học tập sau trung học cho công dân các vùng nông thôn thuộc khu vực tây bắc Alabama. Đây là địa điểm rộng 100 mẫu với phong cảnh đẹp, nằm cách 1 dặm về phía tây nam thị trấn Phil Campbell, cơ sở giảng dạy chương trình học thuật & công nghệ ứng dụng, bổ trợ chính quy dành cho sinh viên, dịch vụ cộng đồng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Northwest Shoals Community College - Phil Campbell Campus

Location: Northwest-Shoals Community College, George Wallace Boulevard, Muscle Shoals, AL, USAPhone: +1 256-331-5200
Website: http://www.nwscc.edu/
Distance: 0 km

University of North Alabama

Location: University of North Alabama, Harrison Plaza, Florence, AL, USAPhone: +1 256-765-4100
Website: http://www.una.edu/
Distance: 7.54 km