fbpx

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia (Northern Virginia Community College) được thành lập vào năm 1964. Trường cấp bằng tiến sỹ, chứng chỉ trong chương trình đào tạo điều dưỡng và y tế cộng đồng, kế toán, hành chính tư pháp, điều hòa không khí và điện lạnh, công nghệ máy móc tự động, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, thiết kế truyền thông, nghệ thuật, công nghệ thông tin và marketing v.v. Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia tọa lạc gần thủ đô Washington và có các cơ sở tại Alexandria, Annandale, Loudoun, Manassas, Springfield và Woodbridge; cùng các trung tâm giáo dục tại Reston và Arlington. Trường có 60,000 sinh viên đang theo học.

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia (Northern Virginia Community College) được thành lập vào năm 1964. Trường cấp bằng tiến sỹ, chứng chỉ trong chương trình đào tạo điều dưỡng và y tế cộng đồng, kế toán, hành chính tư pháp, điều hòa không khí và điện lạnh, công nghệ máy móc tự động, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, thiết kế truyền thông, nghệ thuật, công nghệ thông tin và marketing v.v. Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia tọa lạc gần thủ đô Washington và có các cơ sở tại Alexandria, Annandale, Loudoun, Manassas, Springfield và Woodbridge; cùng các trung tâm giáo dục tại Reston và Arlington. Trường có 60,000 sinh viên đang theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Northern Virginia Community College

Location: Northern Virginia Community College Medical Education Campus, Springfield Center Drive, Springfield, VA, USAPhone: 703.323.3000
Website: https://www.nvcc.edu/
Distance: 0 km