fbpx

Cao đẳng Northeastern Nebraska sát nhập với Cao đẳng công nghệ Northeastern Nebraska tạo nên Cao đẳng cộng đồng Northeast (Northeast Community College). Đây là trường công lập hệ 2 năm, được thành lập năm 1973 tại rìa Đông Bắc Norfolk, Nebraska. Bên cạnh việc đào tạo dạy nghề/công nghệ, nghệ thuật tự do, cao đẳng Northeast cung cấp chương trình giáo dục thường xuyên và trao đổi với gần 2,200 sinh viên chính quy và 3,100 sinh viên bán chính quy. Trường chuyên cấp các bằng liên kết về nghệ thuật, khoa học, ứng dụng khoa học, điều dưỡng.

Cao đẳng Northeastern Nebraska sát nhập với Cao đẳng công nghệ Northeastern Nebraska tạo nên Cao đẳng cộng đồng Northeast (Northeast Community College). Đây là trường công lập hệ 2 năm, được thành lập năm 1973 tại rìa Đông Bắc Norfolk, Nebraska. Bên cạnh việc đào tạo dạy nghề/công nghệ, nghệ thuật tự do, cao đẳng Northeast cung cấp chương trình giáo dục thường xuyên và trao đổi với gần 2,200 sinh viên chính quy và 3,100 sinh viên bán chính quy. Trường chuyên cấp các bằng liên kết về nghệ thuật, khoa học, ứng dụng khoa học, điều dưỡng.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Northeast Community College

Location: Northeast Community College, East Benjamin Avenue, Norfolk, NE, USAPhone: +1 402-371-2020
Website: http://www.northeast.edu/
Distance: 0 km