fbpx

Northcentral University

Ngày đăng 2019-01-03
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0
Đại học North Central (North Central University) là một trung tâm đào tạo từ xa đã được cấp bằng. Trường được thành lập vào năm 1996 tại Thung lũng Prescott, Arizona. Đại học North Central (NCU) tổ chức chương trình học thuộc các lĩnh vực: kinh doanh, giáo dục và tâm lý học. NCU cho phép người học tích lũy kiến thức, rèn kỹ năng, kinh nghiệm học tập thông qua các nguồn tài nguyên như: website dành cho sinh viên, thư viện, chương trình viết, và portfolio điện tử. Các cố vấn chuyên môn tại NCU được đào tạo đặc biệt để giảng dạy trực tuyến và hướng dẫn sinh viên suốt khóa học, đảm bảo sinh viên hoàn thành các bài tập và mục tiêu khóa học.
Đại học North Central (North Central University) là một trung tâm đào tạo từ xa đã được cấp bằng. Trường được thành lập vào năm 1996 tại Thung lũng Prescott, Arizona. Đại học North Central (NCU) tổ chức chương trình học thuộc các lĩnh vực: kinh doanh, giáo dục và tâm lý học. NCU cho phép người học tích lũy kiến thức, rèn kỹ năng, kinh nghiệm học tập thông qua các nguồn tài nguyên như: website dành cho sinh viên, thư viện, chương trình viết, và portfolio điện tử. Các cố vấn chuyên môn tại NCU được đào tạo đặc biệt để giảng dạy trực tuyến và hướng dẫn sinh viên suốt khóa học, đảm bảo sinh viên hoàn thành các bài tập và mục tiêu khóa học.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Penn Foster College

Location: Penn Foster College, North Northsight Boulevard, Scottsdale, AZ, USAPhone: +1 800-471-3232
Website: http://pennfoster.edu/
Distance: 2.82 km

Northcentral University

Location: Northcentral University, East Hartford Drive, Scottsdale, AZ, USAPhone: +1 866-776-0331
Website: https://www.ncu.edu/
Distance: 0 km