fbpx

Đại học Bắc Carolina (North Carolina State University), được thành lập năm 1887 dưới dạng một viện nghiên cứu, nằm ở Raleigh, Bắc Carolina. Các chương trình học được cung cấp thông qua cơ sở mới Centennial. Trường có hơn 31000 sinh viên hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học. Đại học bao gồm 10 trường cao đẳng như: Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Thiết kế, Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Quản lý, Tài nguyên, Vật lý và toán học, Dệt may, Thú y và Cao đẳng Năm nhất và khoa đào tạo sau đại học

Đại học Bắc Carolina (North Carolina State University), được thành lập năm 1887 dưới dạng một viện nghiên cứu, nằm ở Raleigh, Bắc Carolina. Các chương trình học được cung cấp thông qua cơ sở mới Centennial. Trường có hơn 31000 sinh viên hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học. Đại học bao gồm 10 trường cao đẳng như: Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Thiết kế, Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Quản lý, Tài nguyên, Vật lý và toán học, Dệt may, Thú y và Cao đẳng Năm nhất và khoa đào tạo sau đại học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

North Carolina State University

Location: North Carolina State University, Raleigh, NC, USAPhone: +1 919-515-2011
Website: http://www.ncsu.edu/
Distance: 0 km