fbpx

Đại học Bắc Carolina A&T (North Carolina A&T State University) trước đây là trường dành cho người da màu, được thành lập năm 1891 tại Greensboro, Bắc Carolina. Đại học Bắc Carolina bao gồm 6 trường: kiến trúc & khoa học môi trường; kinh doanh & kinh tế học; giáo dục; công nghệ; nghiên cứu chuyên sâu; điều dưỡng. Ngoài ra, học viện còn có 2 trường cao đẳng trực thuộc: kỹ thuật; khoa học & nghệ thuật. Trường nghiên cứu chuyên sâu cấp một số bằng MS; bằng MA trong lĩnh vực chuyên ngành như văn học Anh – châu Phi – châu Mỹ; bằng MSW về công tác xã hội

Đại học Bắc Carolina A&T (North Carolina A&T State University) trước đây là trường dành cho người da màu, được thành lập năm 1891 tại Greensboro, Bắc Carolina. Đại học Bắc Carolina bao gồm 6 trường: kiến trúc & khoa học môi trường; kinh doanh & kinh tế học; giáo dục; công nghệ; nghiên cứu chuyên sâu; điều dưỡng. Ngoài ra, học viện còn có 2 trường cao đẳng trực thuộc: kỹ thuật; khoa học & nghệ thuật. Trường nghiên cứu chuyên sâu cấp một số bằng MS; bằng MA trong lĩnh vực chuyên ngành như văn học Anh – châu Phi – châu Mỹ; bằng MSW về công tác xã hội

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

North Carolina Agricultural And Technical State University

Location: North Carolina Agricultural and Technical State University, E Market St, Greensboro, NC, USAPhone: +1 336-334-7500
Website: http://www.ncat.edu/
Distance: 0 km

University of North Carolina at Greensboro

Location: The University of North Carolina at Greensboro, Spring Garden Street, Greensboro, NC, USAPhone: +1 336-334-5000
Website: http://www.uncg.edu/
Distance: 3.57 km