fbpx

Đại học Niagara (Niagara University) là trường Thiên chúa giáo La Mã tư thục tại địa hạt Niagara, New York. Học viện được thành lập năm 1856 với gần 4,150 sinh viên theo học. Trường cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ thông qua các cao đẳng khác nhau: khoa học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, sư phạm, quản lý du lịch & khách sạn, nghiên cứu chuyên sâu. Chương trình cao học bao gồm quản trị kinh doanh, giáo dục, tư pháp hình sự, nghiên cứu liên ngành. Đại học Niagara cũng có chứng chỉ hệ sau thạc sỹ

Đại học Niagara (Niagara University) là trường Thiên chúa giáo La Mã tư thục tại địa hạt Niagara, New York. Học viện được thành lập năm 1856 với gần 4,150 sinh viên theo học. Trường cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ thông qua các cao đẳng khác nhau: khoa học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, sư phạm, quản lý du lịch & khách sạn, nghiên cứu chuyên sâu. Chương trình cao học bao gồm quản trị kinh doanh, giáo dục, tư pháp hình sự, nghiên cứu liên ngành. Đại học Niagara cũng có chứng chỉ hệ sau thạc sỹ

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Niagara University

Location: Niagara University, Lewiston Road, Niagara University, NY, USAPhone: +1 716-286-8700
Website: http://www.niagara.edu/
Distance: 0 km