fbpx
Trường Cao đẳng Đại học Newman được thành lập vào năm 1968 và cơ sở của trường nằm tại Bartley Green, Tây Nam Birmingham, Vương quốc Anh. Sinh viên có thể lựa chọn các khóa học đại học, sau đại học, nghiên cứu, cơ sở, và các khóa học ngắn hạn. Các môn học được giảng dạy bao gồm đào tạo giáo viên, nghệ thuật và thiết kế, viết sáng tạo, kịch, tiếng Anh, Lịch sử, truyền thông và liên lạc, toán học, giáo dục và nghiên cứu chuyên nghiệp, quản lý, công nghệ thông tin, thần học, GDTC và Thể thao.

 

Trường Cao đẳng Đại học Newman được thành lập vào năm 1968 và cơ sở của trường nằm tại Bartley Green, Tây Nam Birmingham, Vương quốc Anh. Sinh viên có thể lựa chọn các khóa học đại học, sau đại học, nghiên cứu, cơ sở, và các khóa học ngắn hạn. Các môn học được giảng dạy bao gồm đào tạo giáo viên, nghệ thuật và thiết kế, viết sáng tạo, kịch, tiếng Anh, Lịch sử, truyền thông và liên lạc, toán học, giáo dục và nghiên cứu chuyên nghiệp, quản lý, công nghệ thông tin, thần học, GDTC và Thể thao.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bournville College

Location: Bournville College, Longbridge Lane, Birmingham, UKPhone: +44 121 477 1300
Website: http://www.sccb.ac.uk/
Distance: 4.12 km

BMet (Birmingham Metropolitan College)

Location: Birmingham Metropolitan College, Birmingham, UKPhone: +44 845 155 0101
Website: http://www.bmetc.ac.uk/
Distance: 7.93 km

Newman University, Birmingham

Location: Newman University - Birmingham, Genners Lane, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 476 1181
Website: https://www.newman.ac.uk/
Distance: 0 km

Sandwell College of Further and Higher Education

Location: Sandwell College, Spon Lane, West Bromwich, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 667 5000
Website: http://www.sandwell.ac.uk/
Distance: 9.13 km

University College Birmingham

Location: University College Birmingham, Birmingham, Vương Quốc AnhDistance: 8.03 km

South and City College Birmingham

Location: South & City College Birmingham, High Street Deritend, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 800 111 6311
Website: http://www.sccb.ac.uk/
Distance: 8.64 km