New Zealand School of Tourism

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Xếp hạng
0.0

Going Places Education cung cấp khóa học trang bị kiến thức cho sinh viên trong ngành công nghiệp du lịch – một trong những ngành phát triển nhanh chóng nhất New Zealand và là một trong các ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Chương trình đào tạo đưa ra cái nhìn toàn cảnh chung cho sinh viên nhằm giúp họ quyết định được lĩnh vực chuyên môn. Going Places cấp chứng chỉ hệ 1 năm, giấy chứng nhận kinh doanh trong đó bao gồm những kỹ năng thực tế cho công việc trong ngành du lịch & lữ hành tại New Zealand & nước ngoài.

Going Places Education cung cấp khóa học trang bị kiến thức cho sinh viên trong ngành công nghiệp du lịch – một trong những ngành phát triển nhanh chóng nhất New Zealand và là một trong các ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Chương trình đào tạo đưa ra cái nhìn toàn cảnh chung cho sinh viên nhằm giúp họ quyết định được lĩnh vực chuyên môn. Going Places cấp chứng chỉ hệ 1 năm, giấy chứng nhận kinh doanh trong đó bao gồm những kỹ năng thực tế cho công việc trong ngành du lịch & lữ hành tại New Zealand & nước ngoài.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  CCEL Christchurch

  Location: CCEL Christchurch Solway Avenue, Ilam, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-343 3790
  Website: http://www.ccel.co.nz/
  Distance: 5.59 km

  Ara School of English

  Location: Ara Institute of Canterbury Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 800 242 476
  Website: http://www.ara.ac.nz/
  Distance: 1.52 km

  The University of Canterbury English Language Centre

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 4.24 km

  Computer Power Plus

  Location: Computer Power Plus Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-963 0033
  Website: https://www.computerpowerplus.ac.nz/
  Distance: 1.44 km

  The University of Canterbury Foundation Studies

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 4.24 km

  New Zealand College of Business

  Location: New Zealand College of Business Bishopdale Court, Bishopdale, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-379 6668
  Website: http://www.nzcb.ac.nz/
  Distance: 5.64 km