fbpx

Thông tin chung

Được thành lập năm 1831 tại Hoa Kỳ, đại học New York (New York University) là trường tư thục với 14 trường, cao đẳng, phòng ban chuyên ngành trực thuộc đặt tại Manhattan. Hiện tại, trường có 50,917 sinh viên trong đó 3,823 du học sinh đang học tập tại đây. Đại học New York cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và bằng chuyên môn. Một số khóa học được đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật tự do, khoa học, sư phạm, chuyên ngành y tế, luật, y khoa, kinh doanh, nghệ thuật, truyền thông, dịch vụ công cộng, nghệ thuật biểu diễn.

Thông tin chung

Được thành lập năm 1831 tại Hoa Kỳ, đại học New York (New York University) là trường tư thục với 14 trường, cao đẳng, phòng ban chuyên ngành trực thuộc đặt tại Manhattan. Hiện tại, trường có 50,917 sinh viên trong đó 3,823 du học sinh đang học tập tại đây. Đại học New York cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và bằng chuyên môn. Một số khóa học được đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật tự do, khoa học, sư phạm, chuyên ngành y tế, luật, y khoa, kinh doanh, nghệ thuật, truyền thông, dịch vụ công cộng, nghệ thuật biểu diễn.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 1.71 km

State University of New York Downstate Medical Center

Location: SUNY Downstate Medical School, Clarkson Avenue, Brooklyn, NY, USAPhone: +1 718-270-1000
Website: http://www.downstate.edu/
Distance: 9.34 km

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 9.48 km

Graduate School And University Center of The City University of New York

Location: 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016, USAPhone: 1-877-428-6942
Website: https://www.gc.cuny.edu/Home
Distance: 2.41 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 3.69 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 5.12 km