New York University Shanghai

Ngày đăng 2019-01-10
Quốc gia Trung Quốc
Xếp hạng
0.0

Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sino-British College, University of Shanghai Science and Technology

Location: 1195 Fuxing Middle Road, Xuhui, Shanghai, ChinaPhone: +86 (0)21 6474 6002
Website: http://www.sbc.usst.edu.cn/en
Distance: 7.22 km

New York University Shanghai

Location: 1555 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China, 200120Phone: +86-21-2059-5599
Website: https://shanghai.nyu.edu/cn
Distance: 0 km

Tongji University

Location: Tongji University, Yangpu, Shanghai, ChinaPhone: +86-21-65982200
Website: https://en.tongji.edu.cn/
Distance: 6.8 km

Fudan University

Location: Fudan University, Handan Road, Wujiaochang, Yangpu, Shanghai, ChinaPhone: +86 21 6564 2222
Website: http://www.fudan.edu.cn/
Distance: 8.46 km