fbpx

New York Chiropractic College

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng nắn xương New York (New York Chiropractic College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1919 tại thành phố Seneca Falls, New York. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cấp trong lĩnh vực liệu Pháp nắn xương, Đông y & châm cứu, ứng dụng dinh dưỡng lâm sàng, giải phẫu lâm sàng, nghiên cứu chuyên ngành & hình ảnh chuẩn đoán,khoa học đời sống. Ngoài ra, 2 chương trình thạc sỹ được tổ chức giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên thực tiễn chuyên môn như một chứng chỉ chuyên gia châm cứu.

Cao đẳng nắn xương New York (New York Chiropractic College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1919 tại thành phố Seneca Falls, New York. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cấp trong lĩnh vực liệu Pháp nắn xương, Đông y & châm cứu, ứng dụng dinh dưỡng lâm sàng, giải phẫu lâm sàng, nghiên cứu chuyên ngành & hình ảnh chuẩn đoán,khoa học đời sống. Ngoài ra, 2 chương trình thạc sỹ được tổ chức giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên thực tiễn chuyên môn như một chứng chỉ chuyên gia châm cứu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

New York Chiropractic College

Location: New York Chiropractic College, New York 89, Seneca Falls, NY, USAPhone: +1 800-234-6922
Website: http://www.nycc.edu/
Distance: 0 km