fbpx

Đại học bang New Mexico (New Mexico State University) là học viện công lập, được thành lập năm 1888 tại Las Cruces, New Mexico. Trường có cơ sở tại Alamogordo, Carlsbad, Doña Ana County và Grants với tổng số 31,316 sinh viên theo học. Chương trình đạo tạo được giảng dạy thông qua các trường trực thuộc như kinh doanh, dịch vụ xã hội và y tế, kỹ thuật, kinh tế gia đình và nông nghiệp, mở rộng nghiên cứu, cao đẳng Honors, nghệ thuật và khoa học, giáo dục.

Đại học bang New Mexico (New Mexico State University) là học viện công lập, được thành lập năm 1888 tại Las Cruces, New Mexico. Trường có cơ sở tại Alamogordo, Carlsbad, Doña Ana County và Grants với tổng số 31,316 sinh viên theo học. Chương trình đạo tạo được giảng dạy thông qua các trường trực thuộc như kinh doanh, dịch vụ xã hội và y tế, kỹ thuật, kinh tế gia đình và nông nghiệp, mở rộng nghiên cứu, cao đẳng Honors, nghệ thuật và khoa học, giáo dục.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

New Mexico State University

Location: New Mexico State University, E University Ave, Las Cruces, NM, USAPhone: +1 575-646-0111
Website: http://www.nmsu.edu/
Distance: 0 km