fbpx
Trường Cao đẳng mới Durham là một trường cao đẳng đào tạo đại học và chuyên sâu nằm tại Framwellgate Moor, Durham. Các khóa học phổ biến được Trường Cao đẳng mới Durham tổ chức gồm Kinh doanh và Quản lý, Kinh doanh Quản lý và Hành chính, Dịch vụ công, Thuật chữa chân, Máy tính, Kinh doanh, Tài chính, Thiết kế đồ họa, Khoa học thể dục thể thao và Đa phương tiện. Trường có các chuyên gia có thể hoạt động như đội ngũ đào tạo của nhiều tổ chức. Đây là một điều cực kỳ có lợi nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ nơi tài nguyên được dành cho hoạt động của doanh nghiệp.

 

Trường Cao đẳng mới Durham là một trường cao đẳng đào tạo đại học và chuyên sâu nằm tại Framwellgate Moor, Durham. Các khóa học phổ biến được Trường Cao đẳng mới Durham tổ chức gồm Kinh doanh và Quản lý, Kinh doanh Quản lý và Hành chính, Dịch vụ công, Thuật chữa chân, Máy tính, Kinh doanh, Tài chính, Thiết kế đồ họa, Khoa học thể dục thể thao và Đa phương tiện. Trường có các chuyên gia có thể hoạt động như đội ngũ đào tạo của nhiều tổ chức. Đây là một điều cực kỳ có lợi nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ nơi tài nguyên được dành cho hoạt động của doanh nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

New College Durham

Location: New College Durham, Campus, Durham, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 375 4000
Website: http://www.newcollegedurham.ac.uk/
Distance: 0 km

Durham University

Location: Durham University, Durham, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 334 2000
Website: http://www.dur.ac.uk/
Distance: 3.55 km