fbpx

New Cambridge College Sydney

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0
Trường cao đẳng New Cambridge Sydney nằm ở New South Wales, Úc. Trường cung cấp văn bằng về kế toán được xác nhận bởi Sở Giáo dục Dạy nghề và Cơ quan Đào tạo New South Wales. Các phương pháp tiếp cận khác nhau và sáng tạo trong việc cung cấp các khóa học được áp dụng bao gồm đào tạo do giảng viên hướng dẫn, seminar, hội thảo, hướng dẫn riêng và nghiên cứu có giám sát.

 

Trường cao đẳng New Cambridge Sydney nằm ở New South Wales, Úc. Trường cung cấp văn bằng về kế toán được xác nhận bởi Sở Giáo dục Dạy nghề và Cơ quan Đào tạo New South Wales. Các phương pháp tiếp cận khác nhau và sáng tạo trong việc cung cấp các khóa học được áp dụng bao gồm đào tạo do giảng viên hướng dẫn, seminar, hội thảo, hướng dẫn riêng và nghiên cứu có giám sát.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.83 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.47 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.94 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.59 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.95 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.49 km