fbpx

Học viện công nghệ Nelson Marlborough (Nelson Marlborough Institute of Technology) là nhà cung cấp giáo dục Đại Học. Trường nằm trong khu vực Nelson / Marlborough, giữ vai trò quan trọng ở South Island của New Zealand. Với các cơ sở tại Nelson và Blenheim, NMIT cung cấp hơn 80 chương trình chứng chỉ, giấy chứng nhận, văn bằng ở mọi cấp độ trong một loạt lĩnh vực. Trường cũng tổ chức khóa học ngắn hạn

Học viện công nghệ Nelson Marlborough (Nelson Marlborough Institute of Technology) là nhà cung cấp giáo dục Đại Học. Trường nằm trong khu vực Nelson / Marlborough, giữ vai trò quan trọng ở South Island của New Zealand. Với các cơ sở tại Nelson và Blenheim, NMIT cung cấp hơn 80 chương trình chứng chỉ, giấy chứng nhận, văn bằng ở mọi cấp độ trong một loạt lĩnh vực. Trường cũng tổ chức khóa học ngắn hạn

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Nelson Marlborough Institute of Technology

Location: NMIT - Nelson Marlborough Institute of Technology - Nelson, Nelson, New ZealandPhone: +64 3-546 9175
Website: https://www.nmit.ac.nz/
Distance: 0 km