fbpx

Navitas English

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Navitas English là công ty con thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Navitas tại Australia. Đây là một trong những nơi đào tạo tiếng Anh chất lượng uy tín nhất và lớn nhất. Trường có những giảng viên giảng dạy tiếng Anh dành cho sinh viên bản địa và du học sinh, các dịch vụ định cư đối với người di cư & tị nạn tới Úc. Navitas English tổ chức khóa học về tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành… thông qua 18 địa điểm ở Úc và Singapore. Trường sử dụng hơn 1,000 nhân viên nhà trường tận tình và có hơn 25,000 sinh viên & khách hàng mỗi năm.

Navitas English là công ty con thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Navitas tại Australia. Đây là một trong những nơi đào tạo tiếng Anh chất lượng uy tín nhất và lớn nhất. Trường có những giảng viên giảng dạy tiếng Anh dành cho sinh viên bản địa và du học sinh, các dịch vụ định cư đối với người di cư & tị nạn tới Úc. Navitas English tổ chức khóa học về tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành… thông qua 18 địa điểm ở Úc và Singapore. Trường sử dụng hơn 1,000 nhân viên nhà trường tận tình và có hơn 25,000 sinh viên & khách hàng mỗi năm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.5 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.98 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.61 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.09 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.34 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.85 km