fbpx

Trường hải quân hệ sau cao học (Naval Postgraduate School) là học viện tư thục, được thành lập năm 1947 tại Monterey, California. Trường có gần 1,500 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ khoa học, bằng kỹ sư, tiến sỹ triết học, tiếng sỹ kỹ thuật. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm vấn đề an ninh quốc gia, kỹ thuật hàng không, toán học ứng dụng, vật lý ứng dụng, kỹ thuật du hành vũ trụ, quản lý công nghệ thông tin, tài nguyên quốc tế, môi trường ảo & mô phỏng, nghiên cứu hoạt động, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí

Trường hải quân hệ sau cao học (Naval Postgraduate School) là học viện tư thục, được thành lập năm 1947 tại Monterey, California. Trường có gần 1,500 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ khoa học, bằng kỹ sư, tiến sỹ triết học, tiếng sỹ kỹ thuật. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm vấn đề an ninh quốc gia, kỹ thuật hàng không, toán học ứng dụng, vật lý ứng dụng, kỹ thuật du hành vũ trụ, quản lý công nghệ thông tin, tài nguyên quốc tế, môi trường ảo & mô phỏng, nghiên cứu hoạt động, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Naval Postgraduate School

Location: Naval Postgraduate School, University Circle, Monterey, CA, USAPhone: +1 831-656-2442
Website: http://www.nps.edu/
Distance: 0 km

California State University, Monterey Bay

Location: California State University, Monterey Bay, Seaside, CA, USAPhone: +1 831-582-3000
Website: https://csumb.edu/
Distance: 9.12 km

Middlebury Institute of International Studies

Location: 460 Pierce Street, Monterey, California, Hoa KỳPhone: (831) 647-4166
Website: https://www.middlebury.edu/institute/
Distance: 2.06 km