fbpx

National Yang Ming University

Ngày đăng 2019-01-07
Quốc gia ĐÀI LOAN
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Đại Học quốc gia Yang Ming là cơ sở giáo dục của Đài Loan. Trường có nhiều lựa chọn học tập thuộc các lĩnh vực Y Dược, Kỹ thuật và Khoa học Y Sinh, Khoa học Đời sống, Điều dưỡng, Nha khoa, Khoa học Xã hội & Nhân văn, và Giáo dục.

Đại Học quốc gia Yang Ming là cơ sở giáo dục của Đài Loan. Trường có nhiều lựa chọn học tập thuộc các lĩnh vực Y Dược, Kỹ thuật và Khoa học Y Sinh, Khoa học Đời sống, Điều dưỡng, Nha khoa, Khoa học Xã hội & Nhân văn, và Giáo dục.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

National Yang Ming University

Location: National Yang-Ming University, Section 2, Linong St, Beitou District, Taipei City, TaiwanPhone: +886 2 2826 7000
Website: http://www.ym.edu.tw/
Distance: 0 km