fbpx

Thông tin chung

Đại học Quốc gia là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận của giáo dục đại học ở California. Được thành lập vào năm 1971, Đại học Quốc gia có trụ sở tại La Jolla, California, Hoa Kỳ. Đại học Quốc gia cung cấp các chương trình học thuật tại các cơ sở nằm ở khắp tiểu bang California, một cơ sở ở Nevada và trực tuyến

Thông tin chung

Đại học Quốc gia là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận của giáo dục đại học ở California. Được thành lập vào năm 1971, Đại học Quốc gia có trụ sở tại La Jolla, California, Hoa Kỳ. Đại học Quốc gia cung cấp các chương trình học thuật tại các cơ sở nằm ở khắp tiểu bang California, một cơ sở ở Nevada và trực tuyến

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

San Diego Mesa College

Location: San Diego Mesa College, Mesa College Drive, San Diego, CA, USAPhone: +1 619-388-2600
Website: http://www.sdmesa.edu/
Distance: 4.63 km

Alliant International University

Location: 10455 Pomerado Road, San Diego, California, United StatesPhone: 866.825.5426
Website: http://www.alliant.edu/
Distance: 7.95 km

San Diego State University

Location: San Diego State University, Campanile Dr, San Diego, CA, USAPhone: +1 619-594-5200
Website: http://www.sdsu.edu/
Distance: 7.9 km

National University

Location: 9388 Lightwave Ave, San Diego, CA 92123, USAPhone: (800) 628-8648
Website: https://www.nu.edu/
Distance: 0 km

University of San Diego

Location: University of San Diego, Alcala Park, San Diego, CA, USAPhone: (619) 260-4600
Website: http://www.sandiego.edu/
Distance: 8.55 km