fbpx

National University of Health Sciences

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Đại Học y quốc gia Sclences (National University of Health Sciences) là trường tư thục, được thành lập năm 1906 tại Lombard, Illinois. Học viện bao gồm Cao đẳng nghiên cứu chuyên ngành, cao đẳng sau chuyên ngành Lincoln, Cao học & giáo dục thường xuyên, cao đẳng khoa học y đa khoa. Một số chương trình đào tạo được cung cấp như tiến sỹ liệu Pháp nắn xương, tiến sỹ liệu pháp thiên nhiên, thạc sỹ khoa học về châm cứu, thạc sỹ khoa học về Đông y, cử nhân khoa học y sinh, khóa học liệu pháp xoa bóp, chứng chỉ trợ lý liệu pháp nắn xương.

Đại Học y quốc gia Sclences (National University of Health Sciences) là trường tư thục, được thành lập năm 1906 tại Lombard, Illinois. Học viện bao gồm Cao đẳng nghiên cứu chuyên ngành, cao đẳng sau chuyên ngành Lincoln, Cao học & giáo dục thường xuyên, cao đẳng khoa học y đa khoa. Một số chương trình đào tạo được cung cấp như tiến sỹ liệu Pháp nắn xương, tiến sỹ liệu pháp thiên nhiên, thạc sỹ khoa học về châm cứu, thạc sỹ khoa học về Đông y, cử nhân khoa học y sinh, khóa học liệu pháp xoa bóp, chứng chỉ trợ lý liệu pháp nắn xương.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Midwestern University - Drowners Grove Campus

Location: Midwestern University, 31st Street, Downers Grove, IL, USAPhone: +1 630-515-6171
Website: https://www.midwestern.edu/
Distance: 3.97 km

National University of Health Sciences

Location: National University of Health Sciences, East Roosevelt Road, Lombard, IL, USAPhone: +1 800-826-6285
Website: http://www.nuhs.edu/
Distance: 0 km