fbpx

Đại Học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech) là trường đại học công nghệ đầu tiên ở Đài Loan. Trường gồm có 7 trường thành viên với nhiều lĩnh vực bao gồm Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Quản lý, Thiết kế, Khoa học Xã hội, Nghiên cứu Sở hữu Trí tuệ, và Khoa học ứng dụng; 24 khoa và trường sau đại học, và hơn 31 phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ. Taiwan Tech sở hữu hệ thống cơ sở vật chất và giảng dạy xuất sắc.

Đại Học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech) là trường đại học công nghệ đầu tiên ở Đài Loan. Trường gồm có 7 trường thành viên với nhiều lĩnh vực bao gồm Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Quản lý, Thiết kế, Khoa học Xã hội, Nghiên cứu Sở hữu Trí tuệ, và Khoa học ứng dụng; 24 khoa và trường sau đại học, và hơn 31 phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ. Taiwan Tech sở hữu hệ thống cơ sở vật chất và giảng dạy xuất sắc.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Taipei Medical University

Location: Taipei Medical University, Wuxing Street, Xinyi District, Taipei City, TaiwanPhone: +886 2 2736 1661
Website: http://www.tmu.edu.tw/
Distance: 2.56 km

National Taiwan Normal University

Location: National Taiwan Normal University Mandarin Training Center, Section 1, Heping East Road, Da’an District, Taipei City, TaiwanPhone: +886 2 7734 5130
Website: http://mtc.ntnu.edu.tw/
Distance: 1.98 km

National Taiwan University

Location: National Taiwan University, Da’an District, Taipei City, TaiwanPhone: +886 2 3366 3366
Website: http://www.ntu.edu.tw/english/index.html
Distance: 0.87 km

National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)

Location: 106, Taiwan, 台北市大安區基隆路四段43號Phone: + 886 2 2733 3141
Website: https://www.ntust.edu.tw/home.php
Distance: 0 km