fbpx

Đại Học Quốc Gia Trung Sơn (National Sun Yat-Sen University – NSYSU), được thành lập vào năm 1980, là một trường đại học có trụ sở tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Trường đại học có 6 trường chuyên khoa với các ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư, Quản lý, Khoa học Hàng hải và Xã hội học. NSYSU có nhiều mối quan hệ đối tác với hơn 160 trường đại học ở 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Đại Học Quốc Gia Trung Sơn (National Sun Yat-Sen University – NSYSU), được thành lập vào năm 1980, là một trường đại học có trụ sở tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Trường đại học có 6 trường chuyên khoa với các ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư, Quản lý, Khoa học Hàng hải và Xã hội học. NSYSU có nhiều mối quan hệ đối tác với hơn 160 trường đại học ở 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

National Sun Yat-Sen University

Location: National Sun Yat-sen University, Lianhai Road, Gushan District, Kaohsiung City, TaiwanPhone: +886 7 525 2000
Website: http://www.nsysu.edu.tw/
Distance: 0 km