fbpx

National Institute of Dramatic Art

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia là một viện đào tạo quốc gia cho sinh viên chuyên ngành kịch, điện ảnh, và truyền hình. Đây là một cơ sở tư nhân đặt tại Kensington, Sydney và được thành lập vào năm 1958. Trường cung cấp các khóa học về thiết kế, quản lý sân khấu, tổ chức sự kiện, ánh sáng, âm thanh, làm phục trang , quản lý phục trang, dựng cảnh, đồ diễn và các hiệu ứng đặc biệt. Các khóa học này được cung cấp dưới hình thức toàn thời gian cũng như bán thời gian. Ngoài ra, trường có một bộ phận đào tạo cho công ty, cung cấp một loạt các khóa học kinh doanh.

Viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia là một viện đào tạo quốc gia cho sinh viên chuyên ngành kịch, điện ảnh, và truyền hình. Đây là một cơ sở tư nhân đặt tại Kensington, Sydney và được thành lập vào năm 1958. Trường cung cấp các khóa học về thiết kế, quản lý sân khấu, tổ chức sự kiện, ánh sáng, âm thanh, làm phục trang , quản lý phục trang, dựng cảnh, đồ diễn và các hiệu ứng đặc biệt. Các khóa học này được cung cấp dưới hình thức toàn thời gian cũng như bán thời gian. Ngoài ra, trường có một bộ phận đào tạo cho công ty, cung cấp một loạt các khóa học kinh doanh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 5.12 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 3.5 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 4.67 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 5.07 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 3.92 km

Australia Onsung International College

Location: 55 Regent St, Chippendale New South Wales, ÚcDistance: 3.97 km