fbpx

Cao đẳng quốc gia Ireland (National College of Ireland (NCI)) thành lập năm 1951 dưới tên gọi cao đẳng cán bộ Công giáo và giải quyết những vấn đề xã hội trong ngày. Sau đó, NCI phát triển thành một trong những học viện giáo dục hàng đầu của Ireland. Một loạt các khóa học về kế toán, kinh doanh, nghiên cứu cộng đồng, tin học, tài chính, quản lý nguồn nhân lực được tổ chức giảng dạy thông qua 3 trường đào tạo trực thuộc NCI – kinh doanh, máy tính, nghiên cứu cộng đồng. Cơ sở của học viện cung cấp kinh nghiệm học tập bổ ích cho sinh viên.

Cao đẳng quốc gia Ireland (National College of Ireland (NCI)) thành lập năm 1951 dưới tên gọi cao đẳng cán bộ Công giáo và giải quyết những vấn đề xã hội trong ngày. Sau đó, NCI phát triển thành một trong những học viện giáo dục hàng đầu của Ireland. Một loạt các khóa học về kế toán, kinh doanh, nghiên cứu cộng đồng, tin học, tài chính, quản lý nguồn nhân lực được tổ chức giảng dạy thông qua 3 trường đào tạo trực thuộc NCI – kinh doanh, máy tính, nghiên cứu cộng đồng. Cơ sở của học viện cung cấp kinh nghiệm học tập bổ ích cho sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hibernia College Dublin

Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
Website: http://www.hiberniacollege.com/
Distance: 3.81 km

Dorset College

Location: Dorset College, Charles Street Great, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 830 6129
Website: http://www.dorset-college.ie/
Distance: 1.23 km

IBAT College Dublin

Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
Website: https://www.ibat.ie/
Distance: 1.63 km

Independent Colleges

Location: Independent College Dublin, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 877 3900
Website: http://www.independentcolleges.ie/
Distance: 0.65 km

American College Dublin

Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
Website: https://www.iamu.edu/
Distance: 0.96 km

The Photography Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
Distance: 1.66 km