Cao đẳng quốc gia Ireland (National College of Ireland (NCI)) thành lập năm 1951 dưới tên gọi cao đẳng cán bộ Công giáo và giải quyết những vấn đề xã hội trong ngày. Sau đó, NCI phát triển thành một trong những học viện giáo dục hàng đầu của Ireland. Một loạt các khóa học về kế toán, kinh doanh, nghiên cứu cộng đồng, tin học, tài chính, quản lý nguồn nhân lực được tổ chức giảng dạy thông qua 3 trường đào tạo trực thuộc NCI – kinh doanh, máy tính, nghiên cứu cộng đồng. Cơ sở của học viện cung cấp kinh nghiệm học tập bổ ích cho sinh viên.

Cao đẳng quốc gia Ireland (National College of Ireland (NCI)) thành lập năm 1951 dưới tên gọi cao đẳng cán bộ Công giáo và giải quyết những vấn đề xã hội trong ngày. Sau đó, NCI phát triển thành một trong những học viện giáo dục hàng đầu của Ireland. Một loạt các khóa học về kế toán, kinh doanh, nghiên cứu cộng đồng, tin học, tài chính, quản lý nguồn nhân lực được tổ chức giảng dạy thông qua 3 trường đào tạo trực thuộc NCI – kinh doanh, máy tính, nghiên cứu cộng đồng. Cơ sở của học viện cung cấp kinh nghiệm học tập bổ ích cho sinh viên.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Hibernia College Dublin

  Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
  Website: http://www.hiberniacollege.com/
  Distance: 3.81 km

  Dorset College

  Location: Dorset College, Charles Street Great, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 830 6129
  Website: http://www.dorset-college.ie/
  Distance: 1.23 km

  IBAT College Dublin

  Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
  Website: https://www.ibat.ie/
  Distance: 1.63 km

  Independent Colleges

  Location: Independent College Dublin, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 877 3900
  Website: http://www.independentcolleges.ie/
  Distance: 0.65 km

  American College Dublin

  Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
  Website: https://www.iamu.edu/
  Distance: 0.96 km

  The Photography Institute

  Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
  Distance: 1.66 km