fbpx

Đại Học Giao Thông Đài Loan (National Chiao Tung University – NCTU), có trụ sở tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, là một trường đại học có 9 trường chuyên khoa và số lượng sinh viên lên đến 14,000 người. NCTU có hơn 100 chương trình đào tạo thuộc các ngành như Công nghệ, Khoa học, Nhân học và cả AACSB – chương trình Quản lý chuẩn hóa. Trường đại học này là trung tâm của 7 cơ sở nghiên cứu quốc gia tập trung vào các lĩnh vực như Frontier Photonics, Nano điện và hệ thống, Truyền thông thông tin, Khoa học đa ngành, Nghiên cứu não bộ, Tin Sinh học và Điện Y sinh. Trường National Chiao University có nhiều mối quan hệ đối tác với các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực, những trường đại học nổi tiếng và những cơ sở nghiên cứu trên toàn thế giới.

Đại Học Giao Thông Đài Loan (National Chiao Tung University – NCTU), có trụ sở tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, là một trường đại học có 9 trường chuyên khoa và số lượng sinh viên lên đến 14,000 người. NCTU có hơn 100 chương trình đào tạo thuộc các ngành như Công nghệ, Khoa học, Nhân học và cả AACSB – chương trình Quản lý chuẩn hóa. Trường đại học này là trung tâm của 7 cơ sở nghiên cứu quốc gia tập trung vào các lĩnh vực như Frontier Photonics, Nano điện và hệ thống, Truyền thông thông tin, Khoa học đa ngành, Nghiên cứu não bộ, Tin Sinh học và Điện Y sinh. Trường National Chiao University có nhiều mối quan hệ đối tác với các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực, những trường đại học nổi tiếng và những cơ sở nghiên cứu trên toàn thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

National Chiao Tung University

Location: National Chiao Tung University Tainan Campus, 高發三路 Guiren District, Tainan City, TaiwanPhone: +886 6 303 2121
Website: http://www.cop.nctu.edu.tw
Distance: 0 km