fbpx

Đại Học Quốc Gia Thành Công (National Cheng Kung University – NCKU), được thành lập vào năm 1931, là một trường đại học có trụ sở tại Đài Nam, Đài Loan. NCKU có 9 trường chuyên khoa thuộc các ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư điện, Khoa học máy tính, Quy hoạch và thiết kế, Quản lý, Y khoa, Khoa học môi trường, Sinh học và Công nghệ sinh học. Trường đại học này được xếp vào top 1% các trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Đại Học Quốc Gia Thành Công (National Cheng Kung University – NCKU), được thành lập vào năm 1931, là một trường đại học có trụ sở tại Đài Nam, Đài Loan. NCKU có 9 trường chuyên khoa thuộc các ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư điện, Khoa học máy tính, Quy hoạch và thiết kế, Quản lý, Y khoa, Khoa học môi trường, Sinh học và Công nghệ sinh học. Trường đại học này được xếp vào top 1% các trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

National Cheng Kung University

Location: National Cheng Kung University, Dasyue Road, East District, Tainan City, TaiwanPhone: +886 6 275 7575
Website: http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php
Distance: 0 km