fbpx

Đại Học Quốc Gia Trung Ương (National Central University – NCU) là trường đại học hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan. Trường đại học này là thành viên của Hiệp hội đại học Đài Loan (UST). Trường NCU có 8 trường chuyên khoa gồm những ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư, Quản lý, Kỹ sư điện, Khoa học máy tính, Khoa học Trái đất, Hakka học, Khoa học sức khỏe và Công nghệ. NCU là trung tâm của vô số cơ sở nghiên cứu tân tiến nhất.

Đại Học Quốc Gia Trung Ương (National Central University – NCU) là trường đại học hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan. Trường đại học này là thành viên của Hiệp hội đại học Đài Loan (UST). Trường NCU có 8 trường chuyên khoa gồm những ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư, Quản lý, Kỹ sư điện, Khoa học máy tính, Khoa học Trái đất, Hakka học, Khoa học sức khỏe và Công nghệ. NCU là trung tâm của vô số cơ sở nghiên cứu tân tiến nhất.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

National Central University

Location: National Central University, Zhongda Road, Zhongli District, Taoyuan City, TaiwanPhone: +886 3 422 7151
Website: http://www.ncu.edu.tw/
Distance: 0 km