fbpx

Thông tin chung

Nassau Community College là một trường Cao đẳng hai năm tọa lạc tại East Garden City, New York, Hoa Kỳ. Trường học ở huyện Nassau trên đảo Long. NCC duy trì danh tiếng trên toàn quốc để dễ dàng chuyển nhượng cho các tổ chức bốn năm.

Thông tin chung

Nassau Community College là một trường Cao đẳng hai năm tọa lạc tại East Garden City, New York, Hoa Kỳ. Trường học ở huyện Nassau trên đảo Long. NCC duy trì danh tiếng trên toàn quốc để dễ dàng chuyển nhượng cho các tổ chức bốn năm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hofstra University

Location: Hofstra University, Hempstead Turnpike, Hempstead, NY, USAPhone: +1 800-463-7872
Website: http://www.hofstra.edu/
Distance: 1.68 km

Molloy College

Location: 1000 Hempstead Avenue, Rockville Centre, New York 11570, United StatesPhone: 516.323.3500
Website: https://www.molloy.edu/
Distance: 5.79 km

State University of New York College at Old Westbury

Location: SUNY College at Old Westbury, Store Hill Road, Old Westbury, Tiểu bang New York, Hoa KỳPhone: 516) 876-3000
Website: https://www.oldwestbury.edu/
Distance: 7.78 km

Long Island University - CW Post Campus

Location: 720 Northern Boulevard, Brookville, New York, USAPhone: 516-299-2000
Website: http://www.liu.edu
Distance: 9.95 km

Adelphi University

Location: 1 South Avenue, Garden City, New York, USAPhone: +1 800-233-5744
Website: https://www.adelphi.edu/
Distance: 5.29 km

Nassau Community College

Location: 1 Education Dr, Garden City, NY 11530, USAPhone: +1 516-572-7501
Website: https://www.ncc.edu/
Distance: 0 km