fbpx

Đại học Naropa (Naropa University) là trường tư thục nghệ thuật tự do, tọa lạc tại Boulder, Colorado. Trường thành lập năm 1974 dưới tên gọi học viện Naropa. Đại học Naropa cung cấp các chương trình cử nhân và cao học trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, lãnh đạo môi trường, tâm lý học, nghiên cứu tôn giáo. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ cũng như đào tạo phát triển chuyên môn và các khóa học cho cộng đồng. 3 cơ sở riêng biệt là Arapahoe, Nalanda, Paramita trực thuộc đại học Naropa đều nằm tại Boulder. Trường có 444 sinh viên đại học và 605 học viên cao học.

Đại học Naropa (Naropa University) là trường tư thục nghệ thuật tự do, tọa lạc tại Boulder, Colorado. Trường thành lập năm 1974 dưới tên gọi học viện Naropa. Đại học Naropa cung cấp các chương trình cử nhân và cao học trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, lãnh đạo môi trường, tâm lý học, nghiên cứu tôn giáo. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ cũng như đào tạo phát triển chuyên môn và các khóa học cho cộng đồng. 3 cơ sở riêng biệt là Arapahoe, Nalanda, Paramita trực thuộc đại học Naropa đều nằm tại Boulder. Trường có 444 sinh viên đại học và 605 học viên cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Naropa University

Location: Naropa University, Arapahoe Avenue, Boulder, CO, USAPhone: +1 303-444-0202
Website: http://www.naropa.edu/
Distance: 0 km

University of Colorado Boulder

Location: University of Colorado, Boulder, CO, USAPhone: +1 303-492-1411
Website: https://www.colorado.edu/
Distance: 0.74 km