fbpx
Đại học Công nghệ Nanyang, được thành lập vào năm 1955, nằm ở khu tây nam Singapore. NTU có tổng số sinh viên đăng ký là 49.155. NTU có 4 trường cao đẳng và 12 trường chuyên ngành. Trường Cơ khí, với 6 trường trực thuộc, chú trọng vào sáng tạo công nghệ. Trương Khoa học tổ chức các ngành khoa học cuộc sống và sáng kiến khoa học. Trường Kinh doanh tổ chức các chương trình MBA. Trường Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học xã hội tổ chức các khóa học cấp bằng ngành nghệ thuật, thiết kế và truyền thông số tương tác.

 

Đại học Công nghệ Nanyang, được thành lập vào năm 1955, nằm ở khu tây nam Singapore. NTU có tổng số sinh viên đăng ký là 49.155. NTU có 4 trường cao đẳng và 12 trường chuyên ngành. Trường Cơ khí, với 6 trường trực thuộc, chú trọng vào sáng tạo công nghệ. Trương Khoa học tổ chức các ngành khoa học cuộc sống và sáng kiến khoa học. Trường Kinh doanh tổ chức các chương trình MBA. Trường Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học xã hội tổ chức các khóa học cấp bằng ngành nghệ thuật, thiết kế và truyền thông số tương tác.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Real Estate and Construction Academy

Location: 80 Jurong East Street 21, Xinh-ga-poWebsite: http://www.reca.edu.sg/
Distance: 6.99 km

BMC International College

Location: Jurong Gateway Road, BMC International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6565 5655
Website: http://www.bmc.edu.sg/
Distance: 6.42 km

Shatec Institutes

Location: Bukit Batok Street 22, Shatec, Xinh-ga-poPhone: +65 6415 3588
Website: http://www.shatec.sg/
Distance: 7.47 km

TEG International College

Location: Jurong West Avenue 5, TEG International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6334 0004
Website: http://www.teg.edu.sg/
Distance: 2.27 km

HMI Institute of Health Sciences

Location: Jurong East Street 21, HMI Institute of Health Sciences, Xinh-ga-poPhone: +65 6253 3818
Website: http://hmi-ihs.com/
Distance: 6.99 km

NIE Singapore (NTU)

Location: Nanyang Walk, NIE, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6790 3888
Website: http://www.nie.edu.sg/
Distance: 0.48 km