fbpx
Trường Bách khoa Nanyang (NYP), được thành lập vào năm 1992, là một trường bách khoa nằm tại Ang Mo Kio, Singapore. NYP có số lượng sinh viên đăng ký là 14.233 người. Trường Bách khoa có 7 trường chuyên ngành: Trường Quản lý kinh doanh, Trường Hóa và Khoa học cuộc sống, Trường Thiết kế, Trường Cơ khí, Trường Khoa học sức khỏe, Trường Công nghệ thông tin, và Trường Truyền thông số và tương tác. NYP cũng tổ chức các chương trình cấp bằng ngành Tin học Kinh doanh và ngành Cơ khí Chính xác và Số.

 

Trường Bách khoa Nanyang (NYP), được thành lập vào năm 1992, là một trường bách khoa nằm tại Ang Mo Kio, Singapore. NYP có số lượng sinh viên đăng ký là 14.233 người. Trường Bách khoa có 7 trường chuyên ngành: Trường Quản lý kinh doanh, Trường Hóa và Khoa học cuộc sống, Trường Thiết kế, Trường Cơ khí, Trường Khoa học sức khỏe, Trường Công nghệ thông tin, và Trường Truyền thông số và tương tác. NYP cũng tổ chức các chương trình cấp bằng ngành Tin học Kinh doanh và ngành Cơ khí Chính xác và Số.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 6.31 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 6.74 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 8.49 km

SAE Institute

Location: Bencoolen Street, SAE Institute, Xinh-ga-poPhone: +65 6491 1188
Distance: 8.95 km

Air Transport Training College

Location: Air Transport Training College, Xinh-ga-poPhone: +65 6603 6600
Website: http://attc.edu.sg/
Distance: 4.18 km