fbpx

Nanyang Institute of Management

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Học viện Quản lý Nanyang (Nanyang), được thành lập năm 2001, nằm trên đường Shenton, Singapore. Đây là Tổ chức Giáo dục tư nhân chất lượng cao của Singapore (SQC-PEO). Học viện, qua 4 trường trực thuộc – Trường Kinh doanh, Trường Du lịch và Khách sạn, Trường Giáo dục niên thiếu và Trường Ngôn ngữ – tổ chức hàng loạt khóa học cấp chứng chỉ, cấp bằng, bằng cao cấp, bằng cử nhân cũng như bằng thạc sỹ và các chương trình sau đại học khác.

 

Học viện Quản lý Nanyang (Nanyang), được thành lập năm 2001, nằm trên đường Shenton, Singapore. Đây là Tổ chức Giáo dục tư nhân chất lượng cao của Singapore (SQC-PEO). Học viện, qua 4 trường trực thuộc – Trường Kinh doanh, Trường Du lịch và Khách sạn, Trường Giáo dục niên thiếu và Trường Ngôn ngữ – tổ chức hàng loạt khóa học cấp chứng chỉ, cấp bằng, bằng cao cấp, bằng cử nhân cũng như bằng thạc sỹ và các chương trình sau đại học khác.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 0.14 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 5.3 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 8.08 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 3.26 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 7.11 km