fbpx

Được thành lập vào năm 1919, Đại Học Nankai (Nankai University) là trường đại học tư thục Trung Quốc có chương trình đào tạo đa dạng. Trường đại học có 22 trường chuyên khoa và hiện đang có khoảng 25,000 sinh viên đang theo học, trong đó có 1000 sinh viên quốc tế. Trường Nankai có các khóa học Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành như Quan hệ Quốc tế, Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Y khoa lầm sàng. Trường đại học này có mối quan hệ đối tác với hơn 200 cơ sở đào tạo và học viện quốc tế. Nankai đã giành nhiều giải thưởng về chất lượng giảng dạy và trong các cuộc thi tài năng sinh viên qua nhiều năm.

Được thành lập vào năm 1919, Đại Học Nankai (Nankai University) là trường đại học tư thục Trung Quốc có chương trình đào tạo đa dạng. Trường đại học có 22 trường chuyên khoa và hiện đang có khoảng 25,000 sinh viên đang theo học, trong đó có 1000 sinh viên quốc tế. Trường Nankai có các khóa học Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành như Quan hệ Quốc tế, Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Y khoa lầm sàng. Trường đại học này có mối quan hệ đối tác với hơn 200 cơ sở đào tạo và học viện quốc tế. Nankai đã giành nhiều giải thưởng về chất lượng giảng dạy và trong các cuộc thi tài năng sinh viên qua nhiều năm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Nankai University

Location: Nankai University, Weijin Road, Nankai, ChinaPhone: +86 22 2350 4845
Website: http://www.nankai.edu.cn/
Distance: 0 km

Tianjin University

Location: Tianjin University (West Gate), Jinhui Road, Nankai, Tianjin, ChinaPhone: +86 22 2740 4429
Website: http://www.tju.edu.cn/
Distance: 0.7 km