fbpx

Đại học Murray (Murray State University) được thành lập năm 1922 tại Murray, Kentucky. Đây là học viện công lập với hơn 10,000 sinh viên. 6 cao đẳng trực thuộc: kinh doanh & vấn đề công, y tế & dịch vụ con người, sư phạm, nhân văn & nghệ thuật, khoa học & kỹ thuật & công nghệ, khoa khoa học quân đội. Chương trình danh dự, cao học, cử nhân được tổ chức đào tạo trong hơn 80 chuyên ngành như khoa học nghiên cứu về đất, phương tiện truyền thông đại chúng, giáo dục âm nhạc, giáo dục đặc biệt & trung học, toán, kinh tế v.v.

Đại học Murray (Murray State University) được thành lập năm 1922 tại Murray, Kentucky. Đây là học viện công lập với hơn 10,000 sinh viên. 6 cao đẳng trực thuộc: kinh doanh & vấn đề công, y tế & dịch vụ con người, sư phạm, nhân văn & nghệ thuật, khoa học & kỹ thuật & công nghệ, khoa khoa học quân đội. Chương trình danh dự, cao học, cử nhân được tổ chức đào tạo trong hơn 80 chuyên ngành như khoa học nghiên cứu về đất, phương tiện truyền thông đại chúng, giáo dục âm nhạc, giáo dục đặc biệt & trung học, toán, kinh tế v.v.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Murray State University

Location: Murray State University, Curris Center, Murray, KY, USAPhone: +1 800-272-4678
Website: https://www.murraystate.edu/
Distance: 0 km