fbpx

Thông tin chung

Trường Cao đẳng Mt. San Jacinto (Mt. San Jacinto College) nằm ở Quận Riverside, bang California và trải rộng khắp năm địa điểm ở San Jacinto, Meifee, Banning và Temecula – nơi có hai cơ sở. Nhà trường cung cấp đa dạng các loại chứng chỉ, bằng cấp và các chương trình chuyển tiếp trong khuôn viên trường cũng như một số khóa học trực tuyến – cho phép sinh viên học khi bận rộn.

Trường cung cấp nhiều loại dịch vụ được thiết kế để giúp sinh viên tận dụng tối đa thời gian học tập tại đây cũng như tư vấn và hỗ trợ sinh viên khi cần. Các dịch vụ bao gồm tư vấn, hỗ trợ tài chính và chương trình dành cho sinh viên khuyết tật, giúp sinh viên tăng tối đa khả năng theo học tại trường cũng như đạt được mục tiêu học tập của mình.

Các nhóm sinh viên cũng như các phòng ban của trường tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện xã hội quanh năm. Từ các câu lạc bộ thể thao và các nhóm theo sở thích cụ thể đến các cơ hội tình nguyện – điều đó giúp sinh viên làm phong phú hồ sơ lý lịch của mình trong khi đóng góp trở lại cho cộng đồng.

Nhà trường có Hội Quản lý Sinh viên, đại diện cho 18.000 người học tập tại trường, hoạt động để giải quyết các vấn đề sinh viên quan tâm cũng như làm cho Hội trở thành một trải nghiệm thời sinh viên thú vị cho tất cả mọi người. Sinh viên cũng có thể tận dụng tờ báo sinh viên chính thức của trường, The Talon, là nền tảng đại diện cho cộng đồng trường, và khuyến khích các nhà văn trẻ và người sáng tạo tham gia.

Để đảm bảo sinh viên nhanh chóng ổn định đời sống tại trường, Trường Cao đẳng Mt. San Jacinto triển khai Chương trình Trải nghiệm Năm đầu tiên MSJC. Sinh viên được hỗ trợ thêm thông qua những hoạt động như cố vấn ngang hàng, chương trình định hướng và các lớp học lập kế hoạch nghề nghiệp.

Thông tin chung

Trường Cao đẳng Mt. San Jacinto (Mt. San Jacinto College) nằm ở Quận Riverside, bang California và trải rộng khắp năm địa điểm ở San Jacinto, Meifee, Banning và Temecula – nơi có hai cơ sở. Nhà trường cung cấp đa dạng các loại chứng chỉ, bằng cấp và các chương trình chuyển tiếp trong khuôn viên trường cũng như một số khóa học trực tuyến – cho phép sinh viên học khi bận rộn.

Trường cung cấp nhiều loại dịch vụ được thiết kế để giúp sinh viên tận dụng tối đa thời gian học tập tại đây cũng như tư vấn và hỗ trợ sinh viên khi cần. Các dịch vụ bao gồm tư vấn, hỗ trợ tài chính và chương trình dành cho sinh viên khuyết tật, giúp sinh viên tăng tối đa khả năng theo học tại trường cũng như đạt được mục tiêu học tập của mình.

Các nhóm sinh viên cũng như các phòng ban của trường tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện xã hội quanh năm. Từ các câu lạc bộ thể thao và các nhóm theo sở thích cụ thể đến các cơ hội tình nguyện – điều đó giúp sinh viên làm phong phú hồ sơ lý lịch của mình trong khi đóng góp trở lại cho cộng đồng.

Nhà trường có Hội Quản lý Sinh viên, đại diện cho 18.000 người học tập tại trường, hoạt động để giải quyết các vấn đề sinh viên quan tâm cũng như làm cho Hội trở thành một trải nghiệm thời sinh viên thú vị cho tất cả mọi người. Sinh viên cũng có thể tận dụng tờ báo sinh viên chính thức của trường, The Talon, là nền tảng đại diện cho cộng đồng trường, và khuyến khích các nhà văn trẻ và người sáng tạo tham gia.

Để đảm bảo sinh viên nhanh chóng ổn định đời sống tại trường, Trường Cao đẳng Mt. San Jacinto triển khai Chương trình Trải nghiệm Năm đầu tiên MSJC. Sinh viên được hỗ trợ thêm thông qua những hoạt động như cố vấn ngang hàng, chương trình định hướng và các lớp học lập kế hoạch nghề nghiệp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Mt. San Jacinto College

Location: Mt. San Jacinto College, North State Street, San Jacinto, CA, USAPhone: +1 951-487-6752
Website: http://www.msjc.edu/Pages/default.aspx
Distance: 0 km