fbpx
Cao đẳng Mt. San Antonio (Mt. San Antonio College) là một trong 112 trường cộng đồng lớn nhất của California. Nằm ở thành phố Walnut, Mt.SAC phục vụ gần 20 cộng đồng, 1 triệu dân cư ở San Gabriel Valley. Học viện thành lập năm 1946, cung cấp những cơ hội giáo dục giá cả hợp lý và chất lượng cho hơn 1 triệu sinh viên theo học ở mọi độ tuổi. Cao đẳng Mt. San Antonio cấp hơn 200 văn bằng, chứng chỉ, nhận được sự công nhận ở toàn tiểu bang và cả nước trong các chuyên ngành.

 

Cao đẳng Mt. San Antonio (Mt. San Antonio College) là một trong 112 trường cộng đồng lớn nhất của California. Nằm ở thành phố Walnut, Mt.SAC phục vụ gần 20 cộng đồng, 1 triệu dân cư ở San Gabriel Valley. Học viện thành lập năm 1946, cung cấp những cơ hội giáo dục giá cả hợp lý và chất lượng cho hơn 1 triệu sinh viên theo học ở mọi độ tuổi. Cao đẳng Mt. San Antonio cấp hơn 200 văn bằng, chứng chỉ, nhận được sự công nhận ở toàn tiểu bang và cả nước trong các chuyên ngành.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

American Graduate University

Location: American Graduate University, North Dodsworth Avenue, Covina, CA, USAPhone: +1 877-351-9060
Website: http://www.agu.edu/
Distance: 5.56 km

Azusa Pacific University

Location: Azusa Pacific University, East Alosta Avenue, Azusa, CA, USAPhone: +1 626-969-3434
Website: http://www.apu.edu/
Distance: 9.99 km

Mt San Antonio College

Location: Mt. San Antonio College, North Grand Avenue, Walnut, CA, USAPhone: +1 909-274-7500
Website: http://www.mtsac.edu/
Distance: 0 km

Western University of Health Sciences

Location: Western University of Health Sciences, East 2nd Street, Pomona, CA, USAPhone: +1 909-623-6116
Website: http://www.westernu.edu/
Distance: 9.21 km

California State Polytechnic University Pomona

Location: 3801 West Temple Avenue, Pomona, California 91768, USAPhone: 1 909 869 7659
Website: http://www.cpp.edu/
Distance: 2.67 km

University of La Verne

Location: 1950 3rd Street, La Verne, California, USAPhone: 909) 593-3511
Website: https://laverne.edu/
Distance: 8.83 km