fbpx
Mount Saint Vincent University (The Mount) được thành lập vào năm 1873, là một trường đại học công lập chính, nằm ở Halifax, Nova Scotia, Canada.Trường có nhiều chương trình đào tạo bao gồm các lĩnh vực Vật lý; Sinh học; Hóa học; Nghiên cứu Văn hoa; Khoa nghiên cứu về tuổi già; Tâm lý học; Truyền thông; Dinh dưỡng ứng dụng. Trường có 4.050 sinh viên quốc tế đến từ 50 quốc gia và hơn 30.000 cựu sinh viên trên toàn cầu.

 

Mount Saint Vincent University (The Mount) được thành lập vào năm 1873, là một trường đại học công lập chính, nằm ở Halifax, Nova Scotia, Canada.Trường có nhiều chương trình đào tạo bao gồm các lĩnh vực Vật lý; Sinh học; Hóa học; Nghiên cứu Văn hoa; Khoa nghiên cứu về tuổi già; Tâm lý học; Truyền thông; Dinh dưỡng ứng dụng. Trường có 4.050 sinh viên quốc tế đến từ 50 quốc gia và hơn 30.000 cựu sinh viên trên toàn cầu.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Atlantic School of Theology

Location: Atlantic School of Theology, Francklyn Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-423-6939
Website: http://www.astheology.ns.ca/
Distance: 7.05 km

Saint Mary's University

Location: Saint Mary's University, Robie Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-420-5400
Website: http://www.smu.ca/
Distance: 6.59 km

University of King's College

Location: University of King's College, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaDistance: 5.4 km

Mount Saint Vincent University

Location: Mount Saint Vincent University, Bedford Highway, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-457-6788
Website: http://www.msvu.ca/
Distance: 0 km

NSCAD University

Location: NSCAD University, Duke Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-444-9600
Website: http://nscad.ca/
Distance: 6.03 km

Dalhousie University

Location: Dalhousie University, South Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-494-2211
Website: http://www.dal.ca/
Distance: 5.66 km