fbpx
Mount Royal University nằm ở Calgary, Alberta. Tháng 9 năm 1911, trường bắt đầu tiếp đón đợt sinh viên đầu tiên chỉ với 179 người. Đến nay trường đã phát triển về quy mô và hiện có trên 12.000 sinh viên đang theo học các chương trình đại học, chương trình cấp văn bằng, chứng chỉ. Cử nhân Thiết kế nội thất, Cử nhân Hộ sinh và Cử nhân Khoa học về tế bào và sinh học phân tử là ba ngành học nổi tiếng của trường. Trung tâm Mah Roderick chuyên các chương trình đào tạo thường xuyên được nhận được chứng nhận vàng cho hai ngành Lãnh đạo về Năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED).

 

Mount Royal University nằm ở Calgary, Alberta. Tháng 9 năm 1911, trường bắt đầu tiếp đón đợt sinh viên đầu tiên chỉ với 179 người. Đến nay trường đã phát triển về quy mô và hiện có trên 12.000 sinh viên đang theo học các chương trình đại học, chương trình cấp văn bằng, chứng chỉ. Cử nhân Thiết kế nội thất, Cử nhân Hộ sinh và Cử nhân Khoa học về tế bào và sinh học phân tử là ba ngành học nổi tiếng của trường. Trung tâm Mah Roderick chuyên các chương trình đào tạo thường xuyên được nhận được chứng nhận vàng cho hai ngành Lãnh đạo về Năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED).

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Calgary

Location: University of Calgary, University Drive Northwest, Calgary, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 403-220-5110
Website: http://www.ucalgary.ca/
Distance: 7.34 km

Mount Royal University

Location: Mount Royal University Recreation, Mount Royal Gate Southwest, Calgary, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 403-440-6517
Website: http://www.mtroyal.ca/CampusServices/Recreation/index.htm
Distance: 0 km