fbpx
Mount Allison University nằm ở Sackville, New Brunswick. Được thành lập vào năm 1839, trường hiện có gần 2.500 sinh viên. Maclean đã được xếp hạng là trường đại học số 1 trong cả nước trong suốt 18/ 24 năm qua – một kỷ lục chưa từng có bởi bất kỳ trường đại học nào khác. Đến nay, đã có 53 sinh viên Mount Allison trở thành học giả Rhodes trong vòng 14 năm trở lại đây. Đại học Mount Allison đề cao việc giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng lãnh đạo độc lập.

 

Mount Allison University nằm ở Sackville, New Brunswick. Được thành lập vào năm 1839, trường hiện có gần 2.500 sinh viên. Maclean đã được xếp hạng là trường đại học số 1 trong cả nước trong suốt 18/ 24 năm qua – một kỷ lục chưa từng có bởi bất kỳ trường đại học nào khác. Đến nay, đã có 53 sinh viên Mount Allison trở thành học giả Rhodes trong vòng 14 năm trở lại đây. Đại học Mount Allison đề cao việc giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng lãnh đạo độc lập.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Mount Allison University

Location: Mount Allison University, York Street, Sackville, New Brunswick, Ca-na-đaPhone: +1 506-364-2269
Website: http://www.mta.ca/
Distance: 0 km