fbpx

Được thành lập năm 1867, đại học Morgan (Morgan State University) là học viện công lập ở Đông Bắc thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland. Trường có trung bình 6,000 sinh viên theo học chương trình từ trình độ cử nhân đến tiến sỹ. Học viện cung cấp khóa học cử nhân ( với trọng tâm là trình độ khoa học & nghệ thuật) cùng chương trình tiến sỹ, thạc sỹ. Thêm vào đó, đại học Morgan tổ chức đào tạo những chuyên ngành bao gồm kỹ thuật, kinh doanh, sư phạm, kiến trúc, quản lý khách sạn, công tác xã hội

Được thành lập năm 1867, đại học Morgan (Morgan State University) là học viện công lập ở Đông Bắc thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland. Trường có trung bình 6,000 sinh viên theo học chương trình từ trình độ cử nhân đến tiến sỹ. Học viện cung cấp khóa học cử nhân ( với trọng tâm là trình độ khoa học & nghệ thuật) cùng chương trình tiến sỹ, thạc sỹ. Thêm vào đó, đại học Morgan tổ chức đào tạo những chuyên ngành bao gồm kỹ thuật, kinh doanh, sư phạm, kiến trúc, quản lý khách sạn, công tác xã hội

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Johns Hopkins Carey Business School

Location: Johns Hopkins Carey Business School, International Drive, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-234-9220
Website: http://www.carey.jhu.edu/
Distance: 6.98 km

Morgan State University

Location: Morgan State University, E Cold Spring Ln, Baltimore, MD, USAPhone: +1 443-885-3333
Website: http://www.morgan.edu/
Distance: 0 km

Towson University

Location: Towson University, York Road, Towson, MD, USAPhone: +1 410-704-2000
Website: http://www.towson.edu/
Distance: 5.93 km

University of Maryland, Baltimore

Location: University of Maryland, Baltimore, West Lexington Street, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-706-3100
Website: http://www.umaryland.edu/
Distance: 7 km

Johns Hopkins University

Location: 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland, Hoa KỳPhone: 410-516-8000
Website: https://www.jhu.edu/
Distance: 3.45 km

Maryland Institute College of Art

Location: 1300 West Mount Royal Avenue, Baltimore, Maryland, USAPhone: +1 410-669-9200
Website: https://www.mica.edu/
Distance: 5.15 km